donderdag 17 november 2016

toetsen 2de leerjaar

Om nog eventjes te verduidelijken.... De kinderen hoeven echt niet harder te oefenen of meer te doen dan voorheen.
In hun agenda hangt een toetsenplanning.
Voor maandag is het begrijpend lezen ... de leerlingen kunnen hiervoor oefenen door veel te lezen en te begrijpen wat ze lezen. Je kunt hierbij helpen door hen vraagjes over de inhoud te stellen. Vb. Wie zegt het? Wat wordt bedoeld met 'hij' (Daan is ziek. Hij heeft koorts.)

Voor rekenen krijgen de kinderen herhalingsbladen. Het is de bedoeling dat de kinderen hiermee aan de slag gaan om te oefenen. NIET alle oefeningen moeten gemaakt worden.
De kinderen kunnen ook telkens oefenen op Bingel en Ambrasoft. Inloggegevens staan vooraan in agenda of op pagina 8. De meeste kinderen kennen al heel goed hun gegevens.

In de klas wordt de toets telkens mondeling overlopen. De kinderen krijgen ook de kans om vragen te stellen.

Juf. Marijke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten